صفحه اختصاصی بلاکچین

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید

مسیرهای آموزشی:

برای حرفه ای شدن در بلاکچین، یک دوره آموزشی زیر پیشنهاد می شود: گفتنی است این دوره ها براساس نیاز بازار و به صورت کامل به روز طراحی شده است:

 • دوره جامع بلاکچین


سرفصل های دوره ها:

(Certified Blockchain Business Foundations (CBBF​:

 • Blockchain Basics
 • Why an organization should or should not use Blockchain
 • How Blockchain Works
 • Implementing Blockchain in Business
 • Blockchain Use Cases

(Certified Blockchain Solution Architect (CBSA:

 • The difference between proof of work, proof of stake, and other proof systems and why they exist• Why cryptocurrency is needed on certain types of blockchains
 • The difference between public, private, and permissioned blockchains
 • How blocks are written to the blockchain
 • Where cryptography fits into blockchain and the most commonly used systems
 • Common use cases for public blockchains
 • Common use cases for private & permissioned blockchains
 • What is needed to launch your own blockchain
 • Common problems & considerations in working with public blockchains
 • Awareness of the tech behind common blockchains
 • When is mining needed and when it is not
 • Byzantine Fault Tolerance
 • Consensus among blockchains
 • What is hashing
 • How addresses, public keys, and private keys work
 • What is a smart contract
 • Security in blockchain
 • Brief history of blockchain
 • The programming languages of the most common blockchains
 • Common testing and deployment practices for blockchains and blockchain-based apps

(Certified Blockchain Security Professional (CBSP:

 • Fundamental Blockchain Security
 • Consensus in the Blockchain
 • Advanced Blockchain Security Mechanisms
 • Smart Contract Security
 • Blockchain Risk Assessment
 • Basic Blockchain Security
 • Blockchain for Business
 • Securely Implementing Business Blockchains
 • Network-Level Vulnerabilities and Attacks
 • System-Level Vulnerabilities and Attacks
 • Smart Contract Vulnerabilities and Attacks
 • Security of Alternative DLT Architectures

(Certified Blockchain Developer – Ethereum (CBDE:

 • Implement web3.js
 • Write and compile Solidity smart contracts
 • Create secure smart contracts
 • Deploy smart contracts both the live and test Ethereum networks
 • Calculate Ethereum gas costs
 • Unit test smart contracts
 • Run an Ethereum node on development machines

(BTA Certified Blockchain Developer – Hyperledger Fabric (CBDH:

 • Create a Hyperledger model
 • Build proper access controls for blockchain assets via .acl
 • Implement a Hyperledger “.bna” banana
 • Write and compile smart contracts as chain code
 • Deploy smart contracts on channels in the private network

آمار و ارقامی که به آن افتخار می کنیم

11
دوره آموزشی برگزار شده
130
دانش پذیر تربیت شده
3
اساتید حرفه ای

برخی از اساتید دوره های بلاکچین

سبک برگزاری دوره ها

دوره های جامع - ویژه ورورد به بازار کار

دوره های حضوری تک درس

دوره های آنلاین تک درس

دوره های ویژه سازمان ها

آزمون های بین المللی

 • بلاکچین (CBBF، CBSA، CBSP، CBDE، CBDH)

محل برگزاری آزمونها، هزینه و زمان بندی آزمونها از طریق وب سایت اعلام می شود.

گالری تصاویر دوره های بلاکچین

جهت دسترسی به آموزش های رایگان می توانید از طریق لینک ذیل اقدام نمایید:

اسکرول به بالا